Ви є тут

Премії Президента, 2024

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M5 Інструменти і технології для лезової обробки виробів зі спеціальних сталей і сплавів (Кількість коментарів: 1)
M10 Цикл наукових праць "Кодування дійсних чисел та патологічні локально складні об’єкти математичного аналізу" (Кількість коментарів: 0)
M13 Інформаційно-орієнтована модель прогнозування ризиків у продовольчій та екологічній безпеці на основі штучного інтелекту в умовах воєнного стану (Кількість коментарів: 5)
M15 Моделі та методи визначення навантаженості залізничних транспортних засобів контейнерних перевезень (Кількість коментарів: 3)
M22 Цикл наукових праць «Спектроскопія збуджених станів атомів та іонів у плазмі на парі металів: механізми елементарних процесів» (Кількість коментарів: 0)
M23 Нові леговані матеріали для приладів нічного бачення на основі багатокомпонентних халькогенідів (Кількість коментарів: 0)
M26 Функціональні мікроматеріали та шаруваті наноструктуровані системи, як перспективні захисні елементи для ядерної/термоядерної енергетики (Кількість коментарів: 2)
M28 Глибинна будова літосфери України за даними геоелектричних досліджень (Кількість коментарів: 0)
M30 Конструктивні системи відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок воєнних дій (Кількість коментарів: 0)
M32 Обґрунтування, розробка та синтез інноваційної екосистеми робототехніки України на базі лабораторії FabLab MiRONAFT (Кількість коментарів: 0)
M33 Розробка нових аналітичних методів розрахунку напружень в зонах концентрації тонколистових стикових зварних з’єднань (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M19 Екосистемні сервіси ґрунтової біоти річкового басейну за умов мілітарного впливу та глобальних змін клімату (Кількість коментарів: 0)
M21 Інноваційні енергоефективні геліоколектори, інтегровані у зовнішні захищення будівель (Кількість коментарів: 1)
M39 Інноваційні технології повоєнного відновлення та модернізації суден і портової інфраструктури засобами робототехніки (Кількість коментарів: 2)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Складнооксидні сполуки лужних та полівалентних металів як основа новітніх матеріалів для оптоелектронного та біомедичного застосування (Кількість коментарів: 0)
M8 Оксиди вищої вогнетривкості як основа створення новітніх функціональних матеріалів оптичного та медичного призначення (Кількість коментарів: 2)
M16 Нейрохімічні, рецепторні та біотранспортні механізми протиепілептичної дії пропоксазепаму в загальній стратегії розробки новаторського лікарського засобу (Кількість коментарів: 5)
M17 Азагетероцикли:пошук високоактивних молекул як потенційних кандидатів у лікарські засоби (Кількість коментарів: 2)
M18 Одержання та застосування протеїнів для діагностики і лікування інфекційних та неінфекційних захворювань (Кількість коментарів: 8)
M25 Нові технології діагностики та лікування хвороб пародонта, м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (Кількість коментарів: 0)
M31 Нові поліфункціональні каталізатори процесів одержання і використання «зеленого» водню для новітньої енергетики і сучасного хімічного виробництва (Кількість коментарів: 0)
M34 Механізми розвитку патологічних станів, асоційованих з ожирінням, та розробка методів їх корекції (Кількість коментарів: 0)
M37 Ідентифікація панелей біомаркерів для прогнозування перебігу раку передміхурової залози високого ризику прогресії (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Сучасна система кримінального законодавства України: механізм створення та реалізації (Кількість коментарів: 0)
M11 Європейська інтеграція правоохоронної сфери України в умовах правового режиму воєнного стану (Кількість коментарів: 0)
M12 Економічна безпека аграрних підприємств: шлях до сталого розвитку у часи війни (Кількість коментарів: 0)
M14 Зв’язки України та Європи у ранньомодерну добу: дослідження рідкісних стародруків XVII ст. (Кількість коментарів: 2)
M24 Цифрові інновації як рушійна сила конкурентоспроможності бізнесу (Кількість коментарів: 0)
M29 Екологічна безпека України в умовах воєнного стану: подолання загроз та небезпек (Кількість коментарів: 0)
M35 Розвиток креативного лідерства в інноваційній діяльності підприємців України (Кількість коментарів: 0)
M36 Стратегізація модернізаційної відбудови інфраструктурної сфери України (Кількість коментарів: 0)
M38 Ключові заходи із землеустрою у забезпеченні спроможності територіальних громад: межі, обмеження, моніторинг, оцінка (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M3 Комплексна методологія оцінки потреб у зрошенні в Україні з урахуванням сучасних кліматичних трансформацій із залученням інформаційних технологій (Кількість коментарів: 1)
M4 Оцінка ризиків і наслідків потрапляння сполук брому до продукції птахівництва (Кількість коментарів: 1)
M6 Формування садивного матеріалу міскантусу гігантського (Кількість коментарів: 1)
M7 Основи покращення фітосанітарного стану і підвищення продуктивності насаджень та якості продукції садівництва (Кількість коментарів: 1)
M9 Профілактичні заходи заразних хвороб бджіл на пасічних господарствах (Кількість коментарів: 1)
M20 Створення надійних та живучих зерносховищ в умовах війни та світової продовольчої кризи (Кількість коментарів: 1)
M27 Технології швидкого відновлення зруйнованих конструкцій, будівель і споруд (Кількість коментарів: 1)