Ви є тут

Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Автори:
1. ДВОРНИК Марина Сергіївна – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
2. МИРОНЧАК Катерина Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Авторами представлено інноваційні засоби психологічної допомоги населенню для попередження негативних наслідків тривалої травматизації та оптимізації процесу психологічного відновлення особистості в умовах гібридної війни.

З’ясовано, що ситуація зустрічі зі смертю набуває особливого статусу в умовах гібридної війни і актуалізує страх смерті, який при свідомому й активному його застосуванні в якості внутрішньоособистісного ресурсу мінімізує і трансформує негативні наслідки травматичних ситуацій, позитивно впливає на процес особистісного життєтворення та сприяє посттравматичному зростанню. Обґрунтовано, що технологія поетапного опрацювання негативних наслідків втрат військових і цивільних громадян сприяє конструктивному переживанню втрат, запобіганню психологічної інвалідизації, профілактиці агресивної та саморуйнівної поведінки, відновленню показників фізичного і психологічного здоров’я.

Доведено, що самостійне або інтегроване до традиційної психологічної допомоги використання спеціальних мобільних застосунків сприяє своєчасній діагностиці стану постраждалих у ході гібридної війни, підвищенню загального рівня їхньої психологічної грамотності, ефективному опрацюванню негативних симптомів й попередженню розвитку посттравматичного стресового розладу. Показано релевантність електронних супровідних засобів (сайтів, чатботів, спільнот у соцмережах та месенджерах, аудіо-, відеозустрічей тощо) для підвищення показників психологічного благополуччя населення.

Представлено відповідні моделі, типології, критерії, функції, етапи, особливості здійснення психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни, що відповідають принципам оперативності, варіативності, доступності, адаптивності, універсальності та гнучкості психологічних інтервенцій.

Результати роботи впроваджено в освітню та наукову практику, зокрема у викладанні низки курсів з підготовки студентів-психологів, просвітницько-консультативній роботі із різними категоріями населення, що переживають наслідки травматичних подій, у т.ч., у відкритому проєкті психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19 “Онлайн-Коло” (охоплено понад 335 тисяч користувачів).

Кількість публікацій: 3 колективні монографії, посібник, методичні рекомендації, довідник, 15 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором), 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно бази даних Google Scholar складає відповідно 41/4.