Ви є тут

Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори:
1. МАЛАШКЕВИЧ Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
2. КОЗІЙ Євген Сергійович – кандидат геологічних наук, доцент Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
3. МАКУРІН Андрій Андрійович – кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
4. КОШЕЛЕНКО Євгеній Валерійович – асистент кафедри електроенергетики Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Авторами розроблено і обґрунтовано прогресивну технологію селективного видобування, яка дозволить ефективно відпрацьовувати вугільні пласти потужністю до 0,8 м, що додатково дозволить вилучити до 420 млн. т балансових запасів вугілля та збільшити проектний термін служби шахт регіону від 15 до 60 років.

Авторами встановлено закономірності розподілу токсичних і потенційно токсичних елементів між органічною та мінеральною складовою і основними фракціями мінеральної частини вугільних пластів Західного Донбасу.

Запропоновано технологічні рішення до відпрацювання тонких і вельми тонких вугільних пластів різними способами з вийманням супутніх порід та з паралельним закладанням виробленого простору без підйому супутніх порід на денну поверхню. Проаналізовано елементний склад порід, що підіймаються на денну поверхню, та окреслено потенційне коло мінералів, що можуть стати паралельною продукцією шахтного виробництва вугілля. Обґрунтовано технологічно досяжний енергетичний потенціал використання шахтного тепла для власних потреб виробництва, а також для реалізації його у шахтарських поселеннях.

Результати роботи впроваджено на шахтах ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля". Запропонований комплекс технологічних рішень дозволить забезпечити сталий розвиток та диверсифікацію виробництва вуглевидобувних регіонів України, а також може стати основою для ефективної реінтеграції тимчасово окупованих територій, які характеризуються превалюючою долею видобувної промисловості у структурі виробництва.

Сумарний економічний ефект запропонованих нових технологічних рішень складає 2,1 млрд.грн.

Кількість публікацій: колективна монографія, 42 статті, 50 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 16/1, Scopus –34/3, Google Scholar – 97/6. Отримано патент України на винахід, 5 патентів на корисну модель.