Ви є тут

Космічне та геоінформаційне забезпечення прийняття рішень в ключових сферах національної безпеки і оборони України


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Представлено Поліським національним університетом

Автори:
від Поліського національного університету:
1. д.е.н. СКИДАН Олег Васильович;
2. д.с.-г.н. ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна;
3. д.е.н. ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенович;
4. д.е.н. НИКОЛЮК Ольга Миколаївна;
5. к.е.н. ПИВОВАР Петро Вікторович;
6. к.т.н. ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Павло Петрович;
від Державного космічного агентства України:
7. ТАФТАЙ Володимир Володимирович;
від Національного центру управління та випробувань космічних засобів ДКА України:
8. БРУХНО Ігор Вікторович.

Автори розробили програмно-апаратний комплекс підтримки прийняття рішень в сфері продовольчої, екологічної, соціально-економічної, воєнної безпеки з відкритою архітектурою на трьох рівнях (держава, регіон, громада).

Розроблено і забезпечено функціонування регіонального інноваційно-космічного кластера "Полісся", модель якого покладено в основу при створенні регіональних кластерів "Причорноморський", "Слобожанщина" та "Дніпровський".

Розроблено концепцію створення високотехнологічних оборонних кластерів на рівні окремого регіону. Створено та імплементовано підсистему підтримки прийняття агрополітичних рішень "Prod-M". Розроблено методологічні засади використання ГІС у прийнятті рішень щодо управління природоохоронними територіями, розроблено інтегровану систему оцінки та управління ризиками екологічних катастроф та ліквідації наслідків лісових пожеж

Кількість публікацій: 14 монографій, 63 статті (з яких 48 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science –62/5; Scopus –177/8; Google Scholar –942/18.