Ви є тут

Кримськотатарська мова в етнокультурному середовищі Криму


Номер роботи - M 48 ПОДАНА

Представлено Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

 Автор: к.ф.н. Тищенко-Монастирська О.О.

 Метою роботи є дослідження актуальних питань сучасної кримськотатарської лінгвістики, вивчення історичних і сучасних мовних явищ кримськотатарської мови на тлі етнокультурного розмаїття Криму.

На основі теоретичних і практичних досліджень визначено  особливості функціонування післяйменників кримськотатарської мови (зокрема порівняльних засобів); стан і статус кримськотатарської мови у мовному ландшафті Криму; взаємодію караїмського, кримчацького етнолектів з кримськотатарською мовою.

Створено наукові основи для вивчення деяких частин мови (зокрема післяйменників, афіксів кримськотатарської мови); дослідження особливостей мовного ландшафту багатоетнічного регіону (зокрема візуальної присутності міноритарної мови у публічному просторі);  аналізу писемних пам'яток загрожених мов України (зокрема рукописні збірки кримських караїмів та кримчаків).

Сформовано базові концептуальні засади вивчення актуальних проблем міноритарних мов України. Запропоновано методи вивчення етнокультурної ідентичності носіїв малопоширених місцевих мов в Україні.

Кількість публікацій: 16, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 14 статей (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 13/2.