Ви є тут

Методи та технології забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж


Номер роботи - M 31 ПОДАНА

Представлено Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Автори:
1. МОРОЗОВА Ольга Ігорівна – доктор технічних наук, професор Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
2. НІЧЕПОРУК Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент Хмельницького національного університету;
3. ТЕЦЬКИЙ Артем Григорович – кандидат технічних наук, старший викладач Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
4. ТКАЧОВ Віталій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки.

Авторами запропоновано концепцію та принципи забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж. Розроблено модель згорткової нейронної мережі на основі використання змішаних даних та метод виявлення шкідливого програмного забезпечення в операційній системі Android на основі опрацювання викликів прикладного програмного інтерфейсу (API) та набору дозволів.

Розроблено методи інформаційної технології забезпечення кібербезпеки веб-орієнтованих систем на основі систем керування вмістом, засновані на оцінюванні схильності до поширених сценаріїв атак та виборі найбільш ефективних засобів захисту. Розроблено моделі та методи забезпечення кібербезпеки віртуальних мереж, засновані на використанні концепції віртуального тунелювання в мережі Інтернет.

Впроваджено методи технологій забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж. Результати дослідження надали змогу розробити та впровадити моделі, методи та технології забезпечення кібербезпеки мобільних систем, веб-орієнтованих систем на основі систем керування вмістом, віртуальних мереж, що забезпечують їх взаємодію, та методологію підготовки фахівців з кібербезпеки в сфері інформаційних технологій, машинобудуванні, авіаційній промисловості.

 

Кількість публікацій: 6 колективних монографій (2 - видані закордоном), 4 навчальні посібники, 56 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 69 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 15/2, Scopus – 131/8, Google Scholar – 332/12. Отримано 8 патентів України на корисну модель, 2 свідоцтва про авторський твір.