Ви є тут

Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка"

Автори:
1. ІЗОНІН Іван Вікторович - кандидат технічних наук, асистент Національного університету "Львівська політехніка"
2. ТЕСЛЮК Тарас Васильович- кандидат технічних наук, асистент Національного університету "Львівська політехніка"
3. СКОРОХОДА Олекса Володимирович - кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Львівська політехніка"
4. ЛЕНЬКО Василь Степанович - асистент Національного університету "Львівська політехніка"

Розроблено методи побудови засобів збору і опрацювання даних,  безконфліктного обміну даними в інформаційних системах, що забезпечують формалізацію процесів синтезу та розроблення інтелектуальних компонентів з високими техніко-економічними показниками. Розроблено та запатентовано способи нейромережевого попереднього опрацювання зображень для систем технічного зору, а також апаратні реалізації пристроїв одно- та двовимірної медіанної фільтрації, що забезпечують мінімізацію обчислювальних ресурсів, можливість опрацювання в on-line режимі та розширення функціональних можливостей в порівнянні із вітчизняними та світовими аналогами.

Розроблено нові моделі формального нейрона, а також метод паралельно-вертикального опрацювання даних у нейромережах, що забезпечує орієнтацію моделей на НВІС-реалізацію та адаптацію штучного нейрона до вимог конкретного застосування.

Створено базовий інтелектуальний компонент, який ґрунтується на використанні штучних нейронних мереж і реалізований у формі нейроконтролера, що дає змогу опрацьовувати нечіткі і неструктуровані вхідні технологічні дані систем "розумних" будинку та підприємства.

Результати роботи використано у Фізико-механічному інституті імені  Г.В.Карпенка НАН України, Національному університеті "Львівська політехніка", Клініці сучасних методів діагностики та інноваційних медичних технологій "Водолій", ТзОВ "ЕЛСИ".

Кількість публікацій: 149, в т.ч. 6 монографій, посібник, 72 статті (13 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 70 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science - 67/5, Scopus – 389 /11, Google Shcolar – 519/13. Отримано 5 патентів України на винахід, 7 патентів на корисну модель, 7 свідоцтв про авторське право.