Ви є тут

Премії Президента, 2020

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Вивчення алгебраїчних структур за властивостями їх природних підструктур (Кількість коментарів: 0)
M3 Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін (Кількість коментарів: 0)
M4 Методи, моделі та компоненти smart систем (Кількість коментарів: 0)
M5 Наукове обґрунтування стійкості природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ (Кількість коментарів: 0)
M7 Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів та халькогенідів металів (Кількість коментарів: 0)
M11 Перколяційні явища у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки (Кількість коментарів: 0)
M16 Інформаційні технології забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і моніторингу (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M10 Термохімічні процеси високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 0)
M15 Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій (Кількість коментарів: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M13 Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу (Кількість коментарів: 3)
M14 Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M6 Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшнику (Кількість коментарів: 0)
M8 Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (Кількість коментарів: 0)
M9 Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України (Кількість коментарів: 0)
M12 Управління безпечністю та якістю борошняних кондитерських виробів з органічної сировини (Кількість коментарів: 0)