Ви є тут

Премії Президента, 2020

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Вивчення алгебричних структур за властивостями їх природних підструктур (Кількість коментарів: 21)
M3 Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M4 Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства (Кількість коментарів: 34)
M5 Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ (Кількість коментарів: 39)
M7 Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів (Кількість коментарів: 22)
M11 Перколяційні явища у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки (Кількість коментарів: 18)
M16 Інформаційні технології забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і моніторингу (Кількість коментарів: 14)
M18 Багатофункціональні покриття на конструкційних матеріалах (Кількість коментарів: 41)
M23 Еволюція дефектної структури та механічні властивості опромінюваних кристалічних систем (Кількість коментарів: 20)
M29 Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (Кількість коментарів: 8)
M34 Вплив водневого середовища на властивості конструкційних матеріалів на основі сплавів заліза, титану та нікелю (Кількість коментарів: 11)
M41 Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів (Кількість коментарів: 13)
M45 Методи та технології розроблення та впровадження ґарантоздатних систем на основі Інтернету речей (Кількість коментарів: 33)
M46 Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 27)
M49 Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень (Кількість коментарів: 20)
M50 Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів із підвищеними властивостями (Кількість коментарів: 9)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M10 Термохімічні процеси у високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 9)
M15 Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій (Кількість коментарів: 24)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетиту водному середовищі для вирішення екологічних проблем залізорудних регіонів (Кількість коментарів: 0)
M21 Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об‘єктів (Кількість коментарів: 18)
M33 Теоретичні засади та методи розрахунку магнітного поля високовольтних кабельних ліній електропередачі при двосторонньому заземленні екранів кабелів (Кількість коментарів: 17)
M35 Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 24)
M37 Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту (Кількість коментарів: 28)
M40 Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів (Кількість коментарів: 10)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M13 Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (Кількість коментарів: 7)
M19 Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів (Кількість коментарів: 11)
M20 Фазові рівноваги у системах з оксидами рідкісноземельних елементів (Кількість коментарів: 11)
M22 Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики (Кількість коментарів: 18)
M25 Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини (Кількість коментарів: 13)
M26 Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність (Кількість коментарів: 13)
M28 Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом (Кількість коментарів: 10)
M30 Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем (Кількість коментарів: 19)
M32 Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції (Кількість коментарів: 46)
M36 Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів (Кількість коментарів: 3)
M44 Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту (Кількість коментарів: 13)
M47 Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця (Кількість коментарів: 14)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції (Кількість коментарів: 25)
M14 Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 33)
M24 Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова (Кількість коментарів: 46)
M31 Християнська теологія та екзистенціалізм (Кількість коментарів: 12)
M38 Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів (Кількість коментарів: 55)
M39 Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації (Кількість коментарів: 19)
M42 Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності. (Кількість коментарів: 107)
M43 Модернізація системи екологічної безпеки: складові та інструментарій досягнення (Кількість коментарів: 20)
M48 Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади (Кількість коментарів: 136)
M51 Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації. (Кількість коментарів: 0)
M52 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 7)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M6 Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника (Кількість коментарів: 30)
M8 Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (Кількість коментарів: 27)
M9 Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України (Кількість коментарів: 19)
M12 Управління безпечністю та якістю борошняних кондитерських виробів з органічної сировини (Кількість коментарів: 34)
M27 Наукове обґрунтування автентифікації органічної молочної продукції та способів підвищення вмісту есенціальних нутрієнтів (Кількість коментарів: 11)