Ви є тут

Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М11

Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин

 

Гнатюк О.П., Фесенко О.М.,

Яковкін К.І.

 

Інститут фізики

НАН України

  

36 статей, 49 тези доповідей

В роботі визначено умови виготовлення металевих поверхонь та способи осадження молекул для отримання максимального підсилення сигналу в інфрачервоному спектрі.  Показано спектроскопічні прояви відмінностей в структурі рибонуклеїнової кислоти з пухлинних тканин різного ступеня злоякісності, а також в структурі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) з чутливих та резистентних штамів пухлин. Досліджено вплив протипухлинних препаратів на структуру ДНК з різних штамів пухлинних тканин.