Ви є тут

Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом внутрішніх справ.

Автор: д.ю.н. Орлов Ю.В.

В роботі вирішено важливу наукову проблему формування комплексної політико-кримінологічної теорії протидії злочинності, положення якої формують єдність концепції зниження криміногенності політики з одночасним розкриттям її антикримінального потенціалу.

Розроблено наукові засади та методологію дослідження проблем протидії політичній злочинності і відтворенню політичних факторів злочинності. Надано загальнотеоретичну характеристику криміногенності політики. Сформовано концепцію політичного злочину, в результаті чого визначено його поняття, з’ясовано соціально-правову природу, здійснено класифікацію політичних злочинів. Надано характеристику внутрішньодержавного та міжнародного вимірів їх оцінок. Досліджено феномен політичної злочинності. Встановлено сутнісні ознаки та розроблено кримінологічні поняття політичного переслідування, репресій і терору. Надано типологічну характеристику особистості політичного злочинця. Виявлені, описані та пояснені закономірності детермінації політичної злочинності. Встановлено та охарактеризовано взаємозалежності процесів відтворення політичної злочинності та генерації політикою факторів загальної злочинності. Визначено систему базових заходів деструкції комплексу причин та умов політичної злочинності.

 Розроблено стратегію нейтралізації політичних факторів злочинності, а також систему заходів протидії політичній злочинності. Визначено модельні засади інституціональної інтеграції політики та протидії злочинності.

Про світовий рівень свідчать сформовані в монографії рекомендації щодо удосконалення міжнародно-правових механізмів гуманітарнихінтервенцій, а також реагування на міжнародні злочини агресії.

Кількість публікацій: 147, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 57 статей (6 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 44 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.