Ви є тут

Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур


Номер роботи - M 23 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

Автори: к.т.н. Днесь В.І., к.т.н. Скібчик В.І., к.т.н. Швидя В.О.

Розроблено науково-методичні засади обґрунтування раціональних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур на основі сукупного статистичного імітаційного моделювання цих технологічних процесів з урахуванням системного впливу характеристик виробничих планів збирання ранніх зернових, параметрів збирально-транспортних комплексів і технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на функціональні показники технологічних систем збирання і післязбиральної обробки врожаю за стохастичних агрометеорологічних умов.

Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати інженерно-аналітичний супровід ефективного функціонування та розвитку технологічних систем збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур.

Результати роботи впроваджено в практику ДП «Реком-С» ПП «Реком» Львівської області, агрофірми «Камаз-Агро» Рівненської області, ФГ «Агро-Інвест» Хмельницької області, ФГ «Промінь-К» Чернігівської області, а також у навчальний процес Львівського НАУ.

У цілому для України з урахуванням середньої величини затрат на збирання врожаю ранніх зернових культур, площ їх посіву та середньої урожайності величина очікуваного економічного ефекту складе близько 1,8 млрд грн/рік.

Кількість публікацій: 124, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 52 статті (2 – у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.