Ви є тут

Ресурсоощадні технології розв'язання екологічних проблем у містах


Номер роботи - M 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Автори:
1. ПЕТРАШ Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" ;
2. ГОРБ Олександр Григорович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
3. МАКСЮТА Наталія Сергіївна – асистент кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Метою роботи є комплексне розв’язання екологічних проблем в містах шляхом застосування ресурсоощаднихх технологій для боротьби із твердими та рідкими промисловими відходами і удосконалення рівня існуючої системи моніторингу забруднення атмосферного повітря.

В рамках роботи передбачається і утилізація рідких промислових відходів шляхом влаштування підземних ізольованих резервуарів, виготовлених із ґрунтоцементних паль за допомогою бурозмішувальної технології, які об'єднані у непроникні суцільні роздільні екрани. Надійна ізоляція відходів забезпечується достатніми значеннями міцності та водонепроникності матеріалу, а технологія виготовлення дозволяє уникнути небажаних у містах шуму та вібрації, при чому за рахунок використання місцевого матеріалу, досягається ресурсоощадність влаштування резервуарів описаної конструкції.

Наукові раціоналістичні підходи дають можливість перетворити недоліки близького розташування до густонаселених територій гігантів гірничої, металургічної та хімічної промисловості шляхом використання нетоксичних шламово-шлакових відходів при зведенні нових житлових кварталів. Це дасть можливість скоротити витрати на матеріали, їх транспортування та зберігання у разі виготовлення сучасних сталезалізобетонних будівельних конструкцій безпосередньо на місцях зберігання твердих відходів, а застосування технології замкнутого зовнішнього об’ємного листового і профільованого армування у поєднанні із композитними полімерами дозволить мінімізувати навіть токсичний вплив матеріалів на стадіях монтажу та експлуатації.

Широке впровадження ресурсоощадних технологій досліджених у роботі в практичну діяльність дозволить значно скоротити обсяги промислових відходів, що підлягають тривалому зберіганню, а саме: зважених часток у газоподібних викидах – до 20%, токсичних рідких промислових відходів – до 25%, нетоксичних та малотоксичних твердих промислових відходів – до 15%.

Кількість публікацій: 45 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 6/2, Google Scholar – 42/3. Отримано 3 патенти України на корисну модель.