Ви є тут

Ресурсоощадні технології розв’язання екологічних проблем у містах


Номер роботи - M 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Автори:
1. ПЕТРАШ Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
2. МАКСЮТА Наталія Сергіївна – докторка філософії, асистентка кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
3. ЛЕВЧЕНКО Ірина Василівна – докторка філософії, асистентка кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Метою роботи є розроблення наукового підґрунтя комплексного удосконалення ресурсоекономних технологій при моніторингу якості атмосферного повітря та розроблення наукових засад удосконалення ресурсоекономних технологій розвязання екологічних проблем у містах.

Результати роботи впроваджено у практичну діяльність Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, а саме: результати комплексного аналізу стану забруднення атмосферного повітря м. Полтава використано в Регіональній програмі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області "Довкілля – 2021", враховано при розробці заходів щодо просторового розподілу концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Полтавської зони, а також проектування мережі спостережень за станом атмосферного повітря Полтавської зони.

Результати досліджень використано при обстеженні, проектуванні підсилення й реконструкції та будівництві низки об’єктів, а саме: ПП "ЕКФА" при будівництві спеціалізованого магазину, підпірної стінки для лотка теплотраси Полтавського гірничозбагачувального комбінату, при підсиленні підпірних стін на ділянці схилу в урочищі Козина Спина. Виконано науково-дослідну роботу для приватного сільськогосподарського підприємства "Обрій".

Кількість публікацій: 26 статей, 34 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 9/2, Google Scholar – 32/2. Отримано 3 патенти України на корисну модель.