Ви є тут

Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках


Номер роботи - P 11 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автори: Жук Г.В., Гриценко А.В., Баннов В.Є., Волков С.С., Кубенко С.Б., Северін О.С., Кононов Ю.О., Вербовський В.С., Недава О.А., Іванов Ю.В.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему утилізації парникових газів, що виділяються в атмосферу при розкладанні органічної частини відходів, та створення додаткових сталих джерел альтернативної енергії в Україні.

На основі проведеного системного аналізу 16 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) розроблено наукові засади та методологію створення систем утилізації біогазу в енергетичних установках, в тому числі, як проектів спільного впровадження за Кіотським протоколом, розроблено комплексні технології збору, підготовки та використання біогазу з виробленням електроенергії, тепла, природного газу та вуглекислоти, їх збереження та перевезення у вигляді гідратів. Розроблено проекти і впроваджено на полігонах ТПВ Київської і Луганської областей промислові комплекси захисту атмосфери від парникових газів та їх утилізації з виробленням електроенергії.

Про світовий рівень розробок свідчить відповідність технологій кращим світовим практикам Глобальної Метанові Ініціативи, схвалення проекту спільного впровадження Кіотського протоколу Національним агентством екологічних інвестицій України.

 Вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі 31 млн. кВт-год електроенергії на суму 60 млн. грн., реальне скорочення викидів парникових газів склало більше 120 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти.

При значному екологічному ефекті досягнуто економічної рентабельності, строк окупності проектів складає біля 2 років.

Кількість публікацій: 2 монографії, 50 статей, 29 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2.

Громадське обговорення роботи відбулося 14 вересня 2015 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту відновлюваної енергетики НАНУза адресою: вул. Червоногвардійська, 20а,  м. Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.