Ви є тут

Шевченківська енциклопедія


Номер роботи - P 9 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

 

Автори: Барабаш Ю.Я., д.ф.н., Бородін В.С., д.ф.н., Боронь О.В., к.ф.н., Дзюба І.М., ак., Смілянська В.Л., д.ф.н., Харчук Р.Б., к.ф.н., Чамата Н.П., к.ф.н., Юр М.В., к. мистецтвозн.

 

Т. 1: А–В. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – 744 с.: [693] іл.;

Т. 2: Г–З. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – 760 с.: [819] іл.;

Т. 3: I–Л : – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – 888 с.: [1176] іл.;

Т. 4: M–Па. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка , 2013. – 808 с.: [953] іл.;

Т. 5: Пе–С. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – 1040 с.: [904] іл.;

Т. 6: Т–Я. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – 1120 с. : [802] іл. 

Енциклопедія доступна в Інтернеті: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/shevchenkivska-entsiklopediya/category/2-shevchenkivska-entsiklopediya 

http://kobzar.ua/page/90.

 

Енциклопедія - універсальний компендіум сучасних знань про постать і творчість Тараса Шевченка, його місце у світовому культурному процесі.

Авторами на основі тривалих спостережень і пошуків проаналізовано всю літературну й образотворчу спадщину Шевченка, детально висвітлено його біографію, місця перебування, оточення, побут, історію вшанування пам’яті Шевченка, інтерпретації його творчості, зв’язки з українською і зарубіжними літературами та мистецтвом. Укладено словниковий компендіум відомостей у вигляді персональної енциклопедії.

До видання написано низку новаторських для шевченкознавства статей, які мають концептуальне значення для розуміння світогляду Шевченка, його філософських, релігійних, історіософських, естетичних уявлень і переконань.

Створено наукові основи багатопрофільного інформаційно-довідкового ресурсу «Шевченківська енциклопедія» (ШЕ). Сформовано базові концептуальні засади персональної енциклопедії. Запропоновано сучасну методологію аналізу Шевченкової творчості, представлення спадщини митця та здобутків науки про нього у форматі персональної енциклопедії. Реалізовано наукову програму зі створення компендіуму знань про Шевченкову творчість, її рецепцію у контексті світової літератури.

Авторами створено дієвий довідково-інформаційний культурологічний ресурс, який суттєво інтенсифікує вивчення спадщини Шевченка та її літературно-мистецьку інтерпретацію.

 

Кількість публікацій: 6 томів енциклопедії, 15 монографій, 196 статей (24 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1431 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 20 вересня 2017 року о 13.00  на засіданні Вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  за адресою: м. Львів  вул. Університетська, 1.

 

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.