Ви є тут

Створення органічних сполук для сучасної медицини – важливої складової безпеки та обороноздатності України


Номер роботи - P 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори:
від Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
1. д.х.н. КОМАРОВ Ігор Володимирович;
2. д.х.н. РЯБУХІН Сергій Вікторович;
4. д.х.н. ГРИГОРЕНКО Олександр Олегович;
3. д.х.н. МИХАЙЛЮК Павло Костянтинович;
5. к.х.н. МОРОЗ Юрій Сергійович;
6. к.х.н. ГАВРИЛЕНКО Костянтин Сергійович;
від Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України:
7. д.х.н. КОЛОТІЛОВ Сергій Володимирович;
від Інституту органічної хімії НАН України:
8. д.х.н. ВОЛОЧНЮК Дмитро Михайлович.

Створено наукові основи дизайну та високоефективного синтезу речовин для ранніх стадій розробки нових лікарських препаратів, що є невід’ємною частиною "хімічної сторони" замкненого циклу розробки та виробництва оригінальних ліків – однією з найважливіших складових національної та оборонної безпеки країни.

Розроблено критерії для створення сучасних каталізаторів, вибору конденсуючих реагентів та систем для потреб паралельного синтезу, нові принципи роботи з великими масивами хімічних даних для якісного дизайну та підвищення ймовірності успішного одержання речовин, поєднання яких із сучасними технологіями віртуального скринінгу дозволило знайти і синтезувати низку сполук з дуже високою (наномолярною) експериментально підтвердженою активністю щодо низки складних біологічних мішеней.

На основі розробок авторів в Україні створено найбільші у світі колекції скринінгових сполук (2,8 млн.) і будівельних блоків (240 тис.) та унікальний продукт "REAL Space", що є синтетично досяжним хімічним простором майже 23 мільярдів сполук. Одержані результати широко використовуються провідними вітчизняними та світовими компаніями фармацевтичної галузі, зокрема, ПАТ "ФАРМАК".

Кількість публікацій: 8 монографій (7 монографій видані за кордоном), 2 підручники, 501 стаття (з яких 479 – у зарубіжних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 9378/45; Scopus – 9835/46; Google Scholar – 10950/48. Отримано 26 патентів України на винахід, 2 – міжнародні патенти.