Ви є тут

Сучасна концепція правової протидії адміністративній деліктності в Україні в умовах євроінтеграції


Номер роботи - M 28 ПОДАНА

Представлено Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
ШУЛЬГА Євгеній Вікторович - доктор юридичних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Автором запропоновано та апробовано концептуальну модель попередження адміністративної деліктності в Україні, що ґрунтується на стратегії зміцнення морально-етичних цінностей населення та пропаганди нульової толерантності до адміністративних деліктів. Запропоновано систему виховних заходів, фінансового заохочення, виявлення та сповіщення про делікти, реінтеграції та соціальної адаптації бездомних осіб та безпритульних дітей, проведення спеціальної психолого-виховної та правової підготовки працівників правоохоронних органів, координації нормотворчої діяльності правоохоронних структур, збору статистичних даних, системи прогнозування адміністративної деліктності та оцінювання стану ефективності профілактичних заходів, запровадження перманентного моніторингу причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних деліктів та реагування на них тощо.

Сформовано людиноцентристську концепцію адміністративно-деліктних відносин в Україні, що відповідає європейським правовим традиціям та включає: забезпечення стержневої ролі людини в адміністративно-деліктних відносинах, перегляд принципів у частині визнання основним принципу верховенства права та закріплення принципу презумпції невинуватості.

Запропоновано поділ адміністративних деліктів у залежності від характеру посягання на встановлений порядок управління та охорону прав і свободи людини: управлінського (адміністративного) характеру, неуправлінського (кримінального та цивільно-правового) характеру; розширення групи суб’єктів вчинення адміністративних деліктів у частині визнання такими юридичних осіб приватного права, запровадження випробувального терміну за вчинення деліктів кримінального характеру, встановлення розмірів стягнень, які корелюються з забезпеченням каральної, виховної та профілактичної мети.

Положення концептуальної моделі попередження адміністративної деліктності впроваджено в практичну діяльність: ГУ Національної поліції в м. Києві, Військова прокуратура Південного регіону, Верховний Суд України, Офіс Президента України, Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, Сумський аграрний університет, НУБіП України.

Кількість публікацій: 6 колективних монографій, 43 статті, 9 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 5/ 1, Google Scholar – 47/4.