Ви є тут

Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним фармацевтичним університетом.

Автори:
МИХАЙЛЕНКО Ольга Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, докторант Національного фармацевтичного університету.

Роботу присвячено комплексному фармакогностичному поглибленому дослідженню сировини півників угорських та майже 30 різних видів та сортів півників флори України та сусідніх європейських країн із орієнтацією на концепцію Quality-by-Design для вірогідності отримання якісної рослинної сировини для фармацевтичної індустрії України.

Авторкою проведено комплексне фармакогностичне дослідження сировини півників угорських та 30 видів та сортів півників флори України і сусідніх європейських країн з метою отримання якісної рослинної сировини для фармацевтичної індустрії України.  Авторкою доведено, що вплив екологічних факторів (тип, склад ґрунту, температура, опади та інше) має вирішальне значення на біосинтез біологічно активних речовину у сировині півників та, відповідно, на якість отриманої сировини.

Виробництво рослинної сировини культивованих рослин значно відстає у своєму розвитку від потреб фармацевтичної промисловості. Отримання культивованої лікарської рослинної сировини у порівнянні із дикорослою сировиною має ряд переваг: досягнення високої врожайності і якості сировини, можливість послідовної охорони рослин від хвороб і шкідників, можливість використання засобів механізації на різних етапах вирощування. 

Вперше розроблено новий метод виділення мангіферину з листя півників угорських. Результати досліджень щодо оптимальних умов культивування та заготівлі півників відповідно до належної практики викладено в 2 інформаційних листах.

Розроблений метод одержання мангіферину з листя півників угорських може бути впровадженим у промислове виробництво з подальшим отриманням нового протигерпетичного лікарського засобу вітчизняного виробництва. Аналогів на ринку України на даний час не виявлено.

Проведені дослідження у напрямку аналізу впливу факторів навколишнього середовища на накопичення БАР у рослин родини Ірисові сприятимуть розробці етапів належного контрольованого вирощування та отримання якісної вітчизняної сировини.

Кількість публікацій: 7 колективних монографій, 3 інформаційні листи, 57 статей (23 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 71 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 30/3, Scopus – 60/5, Google Scholar – 169/8. Отримано 2 патенти України на винахід, 7 патентів на корисну модель, свідоцтво про авторське право на твір.