Ви є тут

Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України)


Номер роботи - M 64 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Одеським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Теслюк І.О.

Метою роботи є обґрунтування тактичних засад криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні задля розроблення пропозицій і рекомендацій щодо тактики його застосування під час проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій.

Запропоновано власне трактування поняття "криміналістичне прогнозування", визначені риси, рівні застосування, мета, завдання, суб’єкти, об’єкти, предмет, функції, принципи та етапи криміналістичного прогнозування. Розроблено та доповнено класифікацію.

Метою криміналістичного прогнозування є передбачення наслідків об'єкта прогнозування через пізнання минулого та припущення імовірного майбутнього, задля планування та реалізації слідчим тактичних рішень. Основним завданням є розробка закономірностей та механізмів розвитку прогнозованого об’єкта, а також його наслідків, з метою уникнення неточностей та помилок при проведенні слідчих (розшукових) дій для досягнення певного результату.

Автором висвітлено проблемні питання застосування методу криміналістичного прогнозування під час досудового розслідування, а також причини та шляхи усунення причин неефективного застосування методу криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні.

На основі дослідження нормативно-правових актів визначено тактику застосування методу криміналістичного прогнозування під час окремих гласних слідчих (розшукових) дій. Зазначені рекомендації сприятимуть якості та результативності плануванню та проведення необхідних оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, методика, 12 статей, 12 тез доповідей.