Ви є тут

Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі


Номер роботи - M 96 ПОДАНА

Автори:


 Теоретическое обобщение и разработка методологии управления перспективными  космическими аппаратами дистанционного зондирования землиАвтор: Ожинский В.В. Theoretic consumptions and the development of methodology controlling of perspective  Earth remote sensing spacecraftAuthor: Ozhinskyi V. 


 

Автор:Ожінський В.В.

 

Представлена  Національним Центром управління та випробувань космічних засобів

 

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки методологічного апарату управління космічними апаратами дистанційного зондування Землі (КА ДЗЗ) при використанні координатних методів управління в умовах однопунктної технології управління.

Розроблено наукові засади та методологію управління перспективними КА ДЗЗ.

Розроблено і впроваджено методику управління КА ДЗЗ з використанням  координатних методів управління, яка відрізняється від відомих використанням динамічної моделі автономного функціонування КА та математичну модель автоматичного аналізу стану КА ДЗЗ.

 Розробленлено методику визначення вірогідності вимірів координат та параметрів руху КА бортовим комплексом управління КА та їх прогнозування, яка відрізняється від відомих використанням статистичних завадостійких методів для усунення впливу відхилень похибок від нормальних вимірів та методику автоматичного динамічного планування роботи бортових систем КА ДЗЗ на основі якості проведення зйомок, стану бортових систем КА, наявності та прогнозу стану бортових ресурсів КА.

 

Кількість публікацій:   8  статей,   11 патентів.