Ви є тут

Удосконалення методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами


Номер роботи - M 73 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори:
1. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович - кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут ";
2. ДРИВЕЦЬКИЙ Станіслав Ігорович - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут ";
3. ШТАНГЕЙ Ігор Олександрович, начальник управління виробничо-технічної політики та нагляду за експлуатацією обладнання АТ "Харківобленерго".

Авторами розроблено та удосконалено методи захисту повітряних ліній електропередавання з захищеними проводами від атмосферних перенапруг, що заосновані на зміні побудови ліній електропередавання, використанні проводів в захисній оболонці, що значно зменшує ймовірність відключення таких ліній у зв’язку з атмосферними перенапругами. Продемонстровано можливість підвищення грозостійкості повітряних ліній електропередавання з захищеними проводами порівняно з лініями з неізольованими проводами.

Удосконалено метод моделювання об’єктів для дослідження блискавкозахисту. Науково та експериментально визначена електрична міцність ізоляції системи "захищений провід-ізолятор", що дозволить підвищити точність розрахунків грозостійкості повітряних ліній електропередавання. Вперше запропоновано метод блискавкозахисту повітряних ліній із захищеними проводами, який використовує неізольований фазний провід для захисту від прямих уражень блискавкою, що дозволить практично виключити прямі удари блискавки у захищені проводи. Отримав подальший розвиток метод визначення кількості небезпечних впливів на ізолятор повітряної лінії.

Метод моделювання об’єктів для дослідження блискавкозахисту, який відрізняється від існуючих тим, що коефіцієнт моделювання розраховано за допомогою висоти орієнтування блискавки, дозволить спростити побудову експериментальної моделі для досліджень блискавкоуражуваності об’єктів. Метод визначення кількості небезпечних впливів на ізолятор повітряної лінії, який відрізняється від існуючих уточненням кількості впливів індукованих перенапруг за рахунок урахування величини електричної міцності системи "захищений провід-ізолятор", дозволяє на етапі проектування підвищити точність розрахунків. 

Кількість публікацій: 16 статей, 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації/h-індекс робіт згідно баз даних складає відповідно: Scopus 9/2; Google Scholar – 19/3.