Ви є тут

Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків


Номер роботи - M 29 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України.

Автор: к.т.н. Балло Я.В.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків шляхом застосування в них водної вогнегасної речовини з модифікувальними добавками, яка запобігає збільшенню втрат гідравлічного напору в трубопровідних мережах внаслідок біологічного заростання, а також має кращі показники вогнегасної здатності ніж вода.

Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів розкрито особливості експлуатації внутрішньої роздільної від господарсько-питного водопроводу системи пожежогасіння у висотних будинках з умовною висотою вище 73,5 м та обґрунтовано застосування модифікувальних добавок, що запобігають біологічному заростанню та корозії трубопроводу системи пожежогасіння, зменшують гідравлічні втрати напору в ній та підвищують її вогнегасну ефективність.

 За результатами експериментальних досліджень встановлено, що тривалість гасіння вогнищ пожежі 13А запропонованою водною речовиною з модифікувальними добавками у середньому на 30% менша.

 За результатом наукової роботи розроблено вимоги до національного стандарту України “ДСТУ Б В.1.1-43:2016 «Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м».

Кількість публікацій: 12, у т.ч. за тематикою роботи 7 статей (1 – у зарубіжному виданні), 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 7 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Отримано патент України на корисну модель.