Ви є тут

Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України


Номер роботи - M 65 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Кисельов А.О.

Автором систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з організації та тактики залучення підрозділами Національної поліції України осіб до конфіденційного співробітництва та використання негласних позаштатних працівників для протидії злочинам.

Розроблено наукові засади удосконалення залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами Національної поліції України та використання негласних позаштатних працівників, що на основі запропонованих у дослідженні механізмів призведе до підвищення рівня ефективності протидії та запобігання злочинам, якості розслідування кримінальних проваджень, а також підвищить рівень відшкодування збитків, заподіяних протиправною діяльністю, та позитивно вплине на економічну складову шляхом зменшення кількості та обсягів злочинних наслідків.

Розроблено і впроваджено: алгоритм дій, срямований на залучення працівниками оперативних підрозділів Національної поліції осіб до конфіденційного співробітництва; алгоритм дій щодо організації й тактики використання оперативними підрозділами Національної поліції негласних позаштатних працівників у протидії злочинам. Наукове значення робіт полягає у тому, що одержані наукові результати можуть бути основою для подальшого розроблення проблем залучення підрозділами Національної поліції осіб до негласного співробітництва та використання негласних позаштатних працівників для протидії злочинам.

Кількість публікацій: 32, у т.ч. за тематикою роботи 15 статей, 17 тез доповідей.