Ви є тут

Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.

Автори: Азарєнков М.О., Денисенко І.Б., Єгоров О.М., Колесниченко Я.І., Луценко В.В.,  Оніщенко І.М., Остріков К.М., Яковенко Ю.В.

Мета роботи - дослідити багаточастинкові явища у різних плазмових системах, їх фундаментальні властивості та можливості їх практичного застосування у термоядерній енергетиці, плазмовій електроніці та плазмових технологіях. На основі теоретичних досліджень і експериментів відкрито й пояснено нові явища у плазмі.

Створено наукові основи фізики термоядерної плазми з високоенергійними іонами, запропоновано інтерпретацію експериментів на провідних токамаках та стелараторах США, ЄС та Японії, зроблено внесок у розробку проекту реактора-стеларатора «Helias» (Німеччина). Закладено фізичні основи для розробки малогабаритних прискорювачів для матеріалознавства, медицини, біології тощо, а також для колайдерів майбутнього, необхідних для вирішення фронтальних проблем фізики високих енергій.

Відкрито нові шляхи для створення наноматеріалів, пристроїв наноелектроніки, фотонних структур, приладів для комп’ютерних схем, сонячних батарей, комунікаційних систем та біосенсорів.

Результати проведених фундаментальних та прикладних досліджень здобули світове визнання.

 

Кількість публікацій: 178, в т.ч. 8 монографії, 15 оглядів, 151 статей (123 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6568 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 45. За даною тематикою захищено 15 докторських та 39 кандидатських дисертацій.