Ви є тут

Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Автор: Кушкіна А.І., к.б.н., Король Н.А., к.б.н., Файдюк Ю.В., Жумінська Г.І., к.б.н.

Здійснено сиквенування та анотацію повних геномів трьох бактеріофагів, геномні послідовності яких прийняті до бази даних GenBank. В дослідженнях створено передумови для використання бактеріофагів фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій при розробці систем біодетекції фітопатогенних бактерій та ДНК-пошкоджуючих речовин в пектин-вмісній агропродукції. Створено підгрунтя для скринінгу бактеріофагів на предмет їх полівалентності, оцінено потенціал досліджених фагів як компонентів терапевтичних фагових сумішей та створено передумови для використання компонентів фагових часток в нанобіотехнологіях.

 Отримано важливі фундаментальні результати стосовно функціонування системи лізогенії, функціонального стану профагу та лізогенної конверсії фітопатогенних пектобактерій за участю помірного фага ZF40. Досліджено структуру та побудовано карту віріонної ДНК фага ZF40. Вивчено протеом фага ZF40 та дано характеристику його структурним генам. Встановлено структуру популяції фагів та ідентифіковано причину фаголізису біотехнологічного штаму кишкової палички.

Запропоновано нові підходи стосовно зберігання нестабільних бактеріофагів, концентрування та розділення окремих компонентів фагових віріонів, дослідження та ідентифікації структурних генів унікальних бактеріофагів, методів ізоляції нових вірусів бактерій.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач з дослідження міжвидової та внутрішньовидової гетерогенності вірусних популяцій, ідентифікації генів з невідомими функціями, полівалентності бактеріофагів.

Кількість публікацій: 72,  в т.ч. за темою роботи глава в монографії, 23 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 16 (згідно з базою даних Scopus).