Ви є тут

Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень


Номер роботи - M 36 ПОДАНА

Представлено Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Автор: Фесенко О. В., к.мед.н.

автором розроблено рекомендації  щодо удосконалення діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) на основі оцінки та порівняння даних структурно-функціонального стану серця, порушень серцевого ритму, а також варіабельності серцевого ритму при добовому моніторуванні ЕКГ (ДМ ЕКГ). Поєднаний перебіг ІХС та ХОЗЛ призводить до діастолічної дисфункції лівого шлуночка в 75% випадків. Встановлений статистичний зв’язок між даними спірометрії, показниками структурно-функціонального стану серця, ДМ ЕКГ, рівнем NT-proBNP свідчить про взаємообтяжуючий перебіг поєднаної патології. Включення в схему комплексного лікування небівололу та івабрадину є ефективним щодо зменшення ступеню діастолічної дисфункції. Використання небівололу є безпечним, сприяє зниженню симпатичної активності, зменшенню кількості надшлуночкових та градації шлуночкових екстрасистол, забезпечує належний протиішемічний ефект; на фоні івабрадину встановлено підвищення парасимпатичної активності, забезпечується належний протиішемічний ефект, за відсутності впливу на серцеві аритмії та бронхіальну прохідність.

Розроблено і впроваджено використання показників варіабельності серцевого ритму при ДМ ЕКГ для прогнозування частоти шлуночкових порушень ритму та епізодів безбольової ішемії міокарду, а також використання небівололу для корекції вегетативного дисбалансу, зменшення кількості серцевих аритмій та ішемічних епізодів у хворих з поєднанням ІХС та ХОЗЛ.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи кардіологічних відділень обласних клінічних лікарень м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград, та відділення некоронарогенних захворювань міокарду м. Кривий Ріг. Про світовий рівень свідчать усні доповіді результатів роботи на конгресах Європейського Респіраторного Товариства у 2014 році у м. Мюнхен, та у 2015 році у м. Амстердам.

Кількість публікацій: 11, в т.ч. за темою роботи 3 статті, 7 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами.