Ви є тут

Дипломатія Королівства Русі у європейських латиномовних пам’ятках ХІІІ–XV століть


Номер роботи - M 57 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено нститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України.

Автори:
ПАРШИН Ілля Леонтійович – кандидат історичних наук, в. о. завідувача відділу Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України

Історія Галицько-Волинської держави та політика її володарів уже тривалий час привертає увагу істориків. Підґрунтям для інформативних студій І. Шараневича, М. Грушевського, Б. Влодарського та інших дослідників були джерела, переважно введені в науковий обіг ще перед кінцем XIX в. – початком ХХ ст. На підставі їх опрацювання названі фахівці внесли значний доробок у висвітлення окремих питань правління Романовичів та їх наступників.

 Автором розглянуто і проаналізовано угорський, польський та австрійський напрями зовнішньої політики галицько-волинських князів на основі наративних середньовічних творів XIII–XV ст.; введено до наукового вжитку низку писемних західноєвропейських джерел, дано ґрунтовну оцінку їх повідомленням.

Завдяки опрацюванню 87 пам’яток середньовічного історіописання віднайдено нові факти з дипломатичної історії Центрально-Східної Європи XIII–XIV ст., зокрема зауважено активну участь Романовичів у боротьбі за австрійську спадщину Бабенберґів 1246–1278 рр., перманентне маневрування руських князів у відносинах із польськими та угорськими володарями в залежності від політичної доцільності. Переглянуто та переосмислено окремі усталені в фаховій історичній літературі думки та гіпотези щодо зовнішньополітичної діяльності Романа Мстиславовича та його сина короля Данила; заперечено негативний образ князя Лева Даниловича, сформований у галицько-волинському літописанні, а також факт встановлення твердої польської влади у Галицькій землі 1349 р. Спростовано деякі усталені теорії.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що висновки і методологія дослідження можуть використовуватися у подальшому вивченні Галицько-Волинської держави та зовнішньополітичних відносин у Центрально-Східній Європі періоду Середньовіччя.

Кількість публікацій: монографія, підручник, 2 посібники, 20 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно бази даних Google Shcolar складає відповідно: 13/2.