Ви є тут

Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки Національної академії наук України.

Автори:
1.ШИХНЕНКО Максим Олегович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України;
2. РИЖКОВ Олександр Михайлович – доктор філософії, науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України;
3. НОЖЕНКО Вікторія Юріївна – кандидатка технічних наук, старша викладачка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
4. СЬОМКА Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, старший викладач Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Автори розробили математичні моделі для дослідження електромеханічних процесів вентильно-індукторних стартер-генераторів транспортних засобів, асинхронних електроприводів крана-маніпулятора установки дезактивації радіоактивних металів, зарезонансної вібраційної машини з двовальними дебалансними віброзбуджувачами для ущільнення бетонних сумішей.

Обґрунтовано вплив параметрів вентильно-індукторного стартер-генератора, акумуляторної батареї і алгоритмів керування на енергоефективність та характер протікання електромеханічних процесів в стартерному та генераторному режимах.

Вдосконалено метод керування за положенням електропривода вантажопідйомного пристрою крана-маніпулятора, який підвищує швидкодію і точність позиціонування вантажу крана. Доведено ефективність використання закону скалярного керування електроприводом зарезонансної вібраційної машини за ступінчатого збільшення напруги живлення при підході до резонансної зони у процесі пуску, що забезпечує перевищення моменту двигуна над вібраційним моментом і дозволяє уникнути "застрягання" двигуна.

Отримали подальший розвиток методи прогнозування надійності асинхронних двигунів та їх підшипникових вузлів та методи експериментального визначення експлуатаційної надійності асинхронних двигунів із врахуванням умов експлуатації та зміни стану основних конструктивних вузлів.

Кількість публікацій: 25 статей (6 – у англомовних журналах), 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 8/2, Scopus – 34/3, Google Scholar – 80/5. Отримано 3 патенти України на корисну модель.