Ви є тут

Фінансова ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори:
1. ДАНИЛКІВ Христина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент Національного університету "Львівська політехніка";
2. ГОРБОВА Христина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент Національного університету "Львівська політехніка".

Роботу присвячено дослідженню науково-методичного підхода до оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазового підприємства, утвореного на засадах концесії, що базується на використанні життєвого циклу цього проекту, який складається із двох етапів – будівництва підприємства, тобто календарних графіків ведення геологорозвідувальних робіт, будівництва інфраструктури і стаціонарних платформ, буріння свердловин тощо, та періоду експлуатації – календарного графіка видобування вуглеводнів, і на цій основі моделювання їх інвестиційних циклів, що в кінцевому підсумку дає змогу обґрунтувати ефективність такого проекту шляхом застосування правила "моментів вартості", сутність якого полягає у перевищенні маси вартості, яку отримуватимуть в період прибуткової роботи (після точки окупності), над масою вартості, яку витрачають в період будівництва і повернення вкладених коштів.

Удосконалено життєвий цикл концесійного проекту, який є базовим для визначення його фінансової ефективності, розроблено метод обґрунтування фінансової ефективності концесійного проекту, який на відміну від існуючих методів заснований на використанні моделі життєвого циклу і визначенні значень його "моментів вартості", що дає змогу краще враховувати чинник часу для проектів з обмеженою тривалістю реалізації.

Встановлено, що для планування багатьох економічних процесів і показників, серед найтиповіших з яких є незавершене виробництво і незавершене будівництво, терміни оплати за виконані окремі етапи будівельних робіт і оплати за реалізовану продукцію. Удосконалено економіко-математичну модель життєвого циклу концесійного проекту". Розвинуто  метод розрахунку значень показника "економічне прискорення" для умов реальної діяльності нафтогазових підприємств. Обґрунтовано методичний підхід  до оцінювання фінансової ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазового підприємства, створеного на засадах концесії.

Кількість публікацій: 3 колективні монографії (2 – видані за кордоном), 16 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 4/1, Google Scholar – 38/4.