Ви є тут

Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького


Номер роботи - M 69 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом українознавства імені І. Крип’якевича НАН України.

Автори:
ПАСІЦЬКА Оксана Ігорівна - доктор історичних наук, старший наукового співробітника Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

На основі архівних матеріалів, періодичних видань, музейних експонатів, аналізу української та зарубіжної історіографії досліджено галицький соціум та економічну діяльність української спільноти Галичини міжвоєнного періоду як цілісне явище. Проаналізовано етнодемографічні процеси та соціальну структуру населення Галичини, визначено економічний потенціал галицького краю. Галичина упродовж століть вирізнялася не лише культурними, а економічними особливостями та національним розмаїттям. Феноменом господарської активності українців була кооперація, яка мала національно-економічний характер. Кооперативний рух в Галичині розвивався під впливом європейських кооперативних ідей. Кооперація стала прикладом соціальної мобілізації українців у період післявоєнної розрухи, політичної та економічної нестабільності Польської держави. Суспільним резонансом економічної діяльності українців був виставковий бізнес. Виставкові заходи проводилися на державному та національному рівнях. Авторкою аргументовано, що активним учасником економічного розвитку Галичини була ГКЦ. Досліджено соціально-економічну доктрину митрополита Андрея Шептицького, який був теоретиком і практиком утвердження християнської соціально-економічної політики церкви. Греко-католицька церква, зокрема Кир Андрей, відіграли важливу роль у побудові демократичного суспільства. Підставою політичної незалежності митрополит вважав економічну самостійність та господарську самоорганізованість. Це стимулювало його до активної участі у соціально-економічній сфері, де він зумів реалізувати себе не лише як теоретик, а організатор, підприємець та кооператор, промотор економічної освіти та національного виробника, акціонер та меценат, який працював для добра суспільства.

Кількість публікацій: 3 монографії, підручник, історичний нарис, 36 статей., 2 короткометражні документальні фільми. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно Google Scholar 7/2.