Ви є тут

Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Представлено Львівським національним університетом імені І.Я.Франка

Автори: д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Ковалевський М.Ю., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., д.ф.-м.н. Слюсаренко Ю.В., к.ф.-м.н. Сотніков А.Г.

Метою роботи є опис та аналіз фазових станів, що виникають у середовищах за екстремальних умов і демонструють нові і незвичні властивості, зокрема в безпосередньому околі точок фазових перетворень, із точки зору здобуття нових знань про матеріали та можливості застосувань для створення якісно нових технологій майбутнього.

Авторами надано обґрунтування методики керування груповою швидкістю електромагнітних хвиль та опис явищ сильного уповільнення зупинки і фільтрування світла у системах із бозе-конденсатом. Ефекти і явища може бути використано при створенні атомних лазерів, надчутливих оптичних перемикачів, пристроїв для фокусування й накопичення енергії в сонячних батареях за похмурої погоди. Досліджені матеріали із фазовим переходом метал–неметал у системах на основі телуру і селену за зміни температури і концентрації є придатними для застосування у металургії, приладо- та машинобудуванні, космічній техніці, ядерній енергетиці або як матриці дисперсійних сумішей у напівпровідниковому приладобудуванні. Досліджені монотектичні системи можуть розглядатися як перспективні матеріали для дрібнодисперсних сумішей, зокрема самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя та зношуванням для автомобільної промисловості. Евтектичні системи на базі олова (Sn) є основою для незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв, що використовують в електронній промисловості та побутовому приладобудуванні. У рамках розвинутих методик першопринципної молекулярної динаміки пояснено властивості заліза при надвисоких тисках (порядку 12 Гпа), що є важливою для геофізики та матеріалознавства задачею. Області застосовності властивостей високоспінових магнетиків пов’язують з необхідністю мініатюризації приладів і зростанням вимог до параметрів магнітних матеріалів.

Кількість публікацій: 7 монографій, 150 статей (114 - у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1476/21; Scopus – 1560/22; Google Scholar – 2111/25. За даною тематикою захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертації.