Ви є тут

Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Автори:


 Комплексная оценка биологического потенциала плодовых культурАвторы:Киселёв Д.А., Удовиченко Е.Н., Кривошапка В.А., Литовченко Б.Ю.  Complex assessment of biological potential of fruit cropsAuthors: KyselovD.O., UdovychenkoK.M., KryvoshapkaV.A., LitovchenkoB.Y


 

Автори:Кривошапка В.А., к.с.г.н.,Кисельов Д.О., Удовиченко К.М.,  Литовченко Б.Ю.

 

 

Представлена Інститутом садівництва НААНУ

 

Дослідження авторів спрямовані на комплексне вивчення біологічного потенціалу плодових культур та шляхів його реалізації. Результати представленої роботи, отримані із застосуванням молекулярних, фізіологічних, біохімічних та вірусологічних методів, дають змогу оцінити генетично обумовлений потенціал сучасних сортів плодових культур і розробити рекомендації для інтенсивного їх використання.

Авторами розроблено наукові засади оцінки генетичного поліморфізму яблуні, відбору безвірусних клонів плодових культур та молекулярно-біологічної характеристики збудників їх вірусних хвороб, фізіологічних досліджень. Виготовлено 77 зразків та рецептур плодово-ягідних вин, з яких  відібрано 4 і представлено на конкурсні дегустації. На основі проведених досліджень розроблено і затверджено чотири технологічні інструкції та рецептури високоякісних нових конкурентоспроможних плодово-ягідних десертних вин: "Софіївська тернівка",  "Софіївське шовковичне" , "Уманське калинове", "Золота груша". 

Впровадження результатів досліджень дає можливість прискорити селекційний процес, підвищити якість садивного матеріалу, оптимізувати технології виробництва та переробки плодово-ягідної продукції.

 

Кількість публікацій:  117,в т.ч.  монографія, 50статей, 50 тез доповідей, 7патентів.