Ви є тут

Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста


Номер роботи - M 29 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Рівненським державним гуманітарним університетом.

Автори: к.н.с.к. Веретеннікова Н.В., к.т.н. Назарук М.В., к.н.с.к. Ржеуський А.В

Метою роботи є розроблення комплексу вербальних, концептуальних, інформаційних, та математичних моделей системи соціальних комунікацій "розумного" міста.

Створено наукові основи формування методологічного базису моделювання процесів у системі соціальних комунікацій "розумного" міста. Сформовано базові концептуальні засади комплексу різнотипових моделей інноваційної системи міських соціальних комунікацій для відпрацювання перспективних схем функціонування освітньо-наукового соціокомунікаційного середовища, у якому втілюється інноваційна концепція "розумного" міста.

Запропоновано ряд вербальних, концептуальних, інформаційних та математичних моделей системи соціальних комунікацій великого міста при формуванні майбутніх професійних та освітніх профілів особистості, досліджено соціально комунікаційні процеси у віртуальних наукових колективах, що проводять дослідження на інформаційно-технологічній платформі, яка отримала назву "Електронна наука". Сформовано модельний прототип програмно-алгоритмічного застосунку, що використовується для інформаційного забезпечення наукових пошуків дослідників та реалізації ефективної системи їх комунікування.

Реалізовано інформаційну систему рекомендаційного типу "Інформаційний асистент науковця", яка призначена для ефективної, якісної та вичерпної інформаційної роботи дослідників у віртуальних творчих колективах.

Результати роботи впроваджено  у "Розумне місто Тернопіль" ТНТУ ім. І. Пулюя, в бібліотеці ПВНЗ "Буковинський університет" м. Чернівці, бібліотеці Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету, у науково-дослідній лабораторії "Математичне та комп’ютерне моделювання соціокомунікаційних процесів і систем" Рівненського державного гуманітарного університету, у Національному університеті "Львівська політехніка.

Кількість публікацій: 130, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 47 статей (9 – у зарубіжних виданнях), 81 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 21/3; Google Scholar – 70/3. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.