Ви є тут

Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття


Номер роботи - M 62 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.

Автор: Майорова О.Ю. , к.б.н., Мосула М.З., к.б.н., Конвалюк І.І., к.б.н., Твардовська М.О., к.б.н.

 Авторами здійснено аналіз стану популяцій з урахуванням їх екологічних і генетичних параметрів, що дозволило прогнозувати перспективи існування і розвитку популяцій за умови дії певного поєднання факторів. На основі вивчених еколого-ценотичних, молекулярно-генетичних, онтогенетичних особливостей та трофічних потреб тирличів, авторами створено та апробовано методику адаптації вирощених in vitro рослин до умов ех vitro та проведено репатріацію цих рослин у природні умови Українських Карпат. Розроблено еколого-генетичні основи збереження видів роду Gentiana з використанням біотехнологічних методів.

Запропонований підхід може бути використаний для оцінки стану та відновлення популяцій інших видів роду Gentiana та близьких до тирличів гірських видів. Одержані експериментальні результати мають важливе фундаментальне та практичне значення, а використані підходи співвідносяться із світовими. Подібний цикл наукових робіт виконаний вперше та є пріоритетним не тільки для нашої країни, а й для світової науки в цілому.

Кількість публікацій: 76, в т.ч. 4 розділи в монографіях, 32 статті (9 - у зарубіжних виданнях), 41 теза доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами та 2 актами впровадження.