Ви є тут

Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози


Номер роботи - M 26 ПОДАНА

Автори:


 Научно-теоретическое обоснование технологии и стандартизации фитопрепаратов для коррекции патологических состояний щитовидной железы"Владимирова И.Н. The scientifically-theoretical explanation technology and standardizations phytopreparption for correcting the pathological conditions of the thyroid gland"Vladymyrova I.M. 


 

Автор: Владимирова І.М., к.фарм.н.

 

Представлена Національним фармацевтичним університетом.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему з розроблення підходів до стандартизації сировини, субстанцій та готової лікарської форми рослинного походження, що передбачає відповідність створеного препарату сучасним вимогам до якості лікарських засобів.

Розроблено концепцію зниження захворюваності на тиреоїдну патологію, в т.ч. для профілактики і лікування йододефіцитних захворювань, особливо у дітей.

Розроблено і впроваджено нормативну документацію на лікарську рослинну сировину у вигляді монографій у Державній фармакопеї України, технологію фітопрепарату, що апробовано та вітчизняних підприємствах.

Отримано низку фундаментальних результатів, що дає змогу розширити асортимент лікарських засобів на фармацевтичному ринку України та покращити загальний стан здоров’я населення.  

 

Впровадження  результатів досліджень  сприяєтиме ліквідації явища йодного дефіциту в України. 

 

 Кількість публікацій:    30 наукові публікації,в т.ч. 1 монографія, 15 статей, 1 патент.