Ви є тут

Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України


Номер роботи - M 42 ПОДАНА

Представлено Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Автори:
КУШНІР Ірина Павлівна – докторка юридичних наук, заступниця начальника кафедри Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Авторка дослідила проблеми нормативно-правового регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України (ДПСУ), а саме: зовнішніх − реалізація інформаційних прав осіб, що перетинають державний кордон України, захист приватності у зв’язку із функціонуванням органів і підрозділів ДПСУ; внутрішніх − забезпечення інформаційної діяльності у ДПСУ, усебічний розвиток інформаційної складової в управлінні оперативно-службовою діяльністю ДПСУ, забезпечення інформаційної відкритості ДПСУ, створення умов для протидії та недопущення інформаційних загроз прикордонній безпеці.

Розроблено конкретні рекомендації, що сприятимуть удосконаленню інформаційних відносин, а саме: розвитку відкритості та доступності у діяльності ДПСУ, безпеки в інформаційних системах ДПСУ, електронного урядування та електронної ідентифікації, формуванню стійкого освітнього потенціалу, компетенцій у військовослужбовців ДПСУ про основні засади та принципи інформаційного законодавства, розвитку інформаційної культури.

Запропоновано напрямки удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційних відносин у діяльності ДПСУ, серед яких: необхідність здійснення систематизації норм інформаційного законодавства шляхом кодифікації, прийняття Інформаційного кодексу України, згрупування статей КК України та КУпАП, які передбачають відповідальність за порушення норм інформаційного законодавства; удосконалення термінології інформаційного законодавства; прийняття Концепції інформаційного забезпечення ДПСУ, створення відомчої нормативно-правової бази, доступної до персоналу ДПСУ.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії видані за кордоном, одноосібна монографія, 31 стаття (1- в англомовному журналі), 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботі згідно бази даних Google Scholar складає 21/2.