Ви є тут

Нові конструктивні системи та технології їх зведення


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.

Автори: д.н.держ.упр. Бабаєв В.М, к.т.н. Бугаєвський С.О., д.т.н. Гайдайчук В.В., д.т.н. Євзеров І.Д., д.т.н. Лантух-Лященко А.І., Шеветовський В.В., чл.-к. Шимановський О.В., д.т.н. Шмуклер В.С.

Авторами визначено процедури і прийоми адаптації нових енергетичних принципів раціоналізації конструкцій, методи вирішення багатоекстремальних конструкторсько-технологічних завдань, методи розв'язання багатокритеріальних задач проектування конструкцій.

Створено наукові основи фундаментальних рівнянь напружено-деформованого стану елементів будівельних конструкцій у функції часу, новітні моделі оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, що експлуатуються, та закономірностей деградації залізобетону в елементах будівельних конструкцій.

Сформовано базові концептуальні засади методу прямого проектування, який дозволяє побудувати енергетичний портрет конструкції. Запропоновано практичні моделі прогнозування життєвого циклу залізобетонних елементів будівельних конструкцій, нові фундаментальні моделі механіки деформованого твердого тіла та методи натурних випробувань конструкцій на силові і температурні впливи.

Реалізовано нові технології виробництва самоущільненого бетону з високим рівнем розтічності та технології безопалубкового формування монолітних залізобетонних пустотілих елементів, що базуються на торкрет-бетонуванні. Впроваджено нові системи полегшених конструкцій зі збірного і монолітного залізобетону та сталезалізобетону і технології їх зведення, вантові великопрогонові системи покриттів, мостів, переходів через природні і штучні перешкоди. Економічний ефект від впровадження складає 26,7 млн.грн. на рік.

 

 Кількість публікацій: 412, в т.ч. 19 монографій, 3 підручника, 7 навчальних посібників, 383 статті (21 – у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 88/5; Scopus – 92/6; Google Scholar –1172/14. Отримано 4 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено докторську та 18 кандидатських дисертацій.