Ви є тут

Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні


Номер роботи - M 27 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Автор: Дорофеєва Н.О., к.м.н., Драчук К.О.

 Вивчено роль мітохондріальної дисфункції, окисного і нітрозативного стресу, функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні і використання нових засобів кардіопротекції для запобігання цих порушень. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно внеску мітохондріальної дисфункції, оксидативного і нітрозативного стресу в розвитк артеріальної гіпертензії і старіння.

Створено основи для корекції порушень функції серця і судин за умов окисного стресу шляхом відновлення спряження cNOS і конститутивного de novo синтезу оксиду азоту. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, що об’єднують фізіологічні і біохімічні механізми функціонування серцево-судинної системи при старінні, артеріальній гіпертензії, фізичних навантаженнях та ін. Запропоновано нові підходи корекції порушень функції серця за допомогою фізіологічної (у вигляді помірних фізичних навантажень) і фармакологічної (за допомогою донору сірководню і ендотеліального моноцит-активуючого фактору II).

Результати дослідження мають значення для практичної медицини, що займається профілактикою та лікуванням артеріальної гіпертензії і хвороб серцево-судинної системи у осіб похилого віку, які супроводжуються дисфункцією міокарда.

Кількість публікацій: 21 стаття  (5 - у зарубіжних виданнях), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно з базою даних Scopus) , h-індек = 2.