Ви є тут

Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики)


Номер роботи - M 9 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича"

Автори:
ОДНОСУМ Ганна Володимирівна – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича" НААН України.

 Авторкою отримано нові дані щодо поширення на пасіках України збудників ноземозу медоносних бджіл – облігатних внутрішньоклітинних паразитів Nosema ceranae і Nosema apis; патогенезу захворювання, методів його діагностики та профілактики.

Проаналізовано 784 (100%) проби підмору бджіл, відібраних на пасіках в 11 областях України, що відносяться до різних природно-кліматичних зон – Полісся і Карпат, Степу та Лісостепу. Встановлено, що спори N. ceranae присутні в 74,5% проаналізованих пробах бджіл при моно- (38,9%) або змішаної інвазії (35,6%) з N. apis. Збудник N. ceranae в Україні зареєстровано вперше.

Вперше досліджено в лабораторних умовах вплив біологічно активних речовин тваринного походження в різних концентраціях, зокрема гомогенату гусениць воскової молі, личинок трутнів медоносної бджоли і комплексного рослинного препарату КАС-81 (0,35%) і його складових – витяжок з бруньок сосни і полину гіркого у порівнянні з найбільш поширеними препаратами на основі антибіотиків (Ноземат і Фумагілін-Б, дози згідно інструкцій виробників), на динаміку відмирання бджіл за ноземозу. Ефективність досліджених речовин в оптимальних концентраціях перевірена на бджолиних сім'ях з природним інвазійним фоном.

Згодовування в лабораторних умовах біологічно активних речовин суттєво уповільнило природне відмирання хворих на ноземоз бджіл, і по ефективності жодна з досліджених рослинних витяжок не поступалася Фумагіліну-Б або Ноземату. В природних умовах спостерігалось прискорення нарощування їх сили (кількість вирощеного розплоду збільшилася на 30% і більш швидке звільненні від паразитів (на 12–15 днів).

Запропоновано і впроваджено у практику державних лабораторій ветеринарної медицини "Методичні рекомендації з діагностики та профілактики ноземозу медоносних бджіл".

Результати досліджень використовуються у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного аграрного університету.

Кількість публікацій: методичні рекомендації, 16 статей, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/1, Google Shcolar – 37/3.методичні рекомендації , 16 статей, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/1, Google Scholar – 37/3.