Ви є тут

Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання


Номер роботи - M 15 ПОДАНА

Представлено Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Автори: Ясній В.П., доктор філософії (PhD механіка твердих тіл), Сорочак А.П., к.т.н., 

Метою роботи є виявлення основних закономірностей впливу експлуатаційних чинників на циклічну тріщиностійкість, деградацію структури і механічних властивостей матеріалів енергетичного і транспортного обладнання та розробка на цій основі методики оцінювання їх залишкової міцності і довговічності з урахуванням форми та розмірів існуючих дефектів.

Авторами виконано із застосуванням методів механіки деформованого твердого тіла, положень лінійної та нелінійної механіки руйнування, сучасних методик експериментальних досліджень з автоматизованою обробкою отриманих результатів та ймовірнісно-статистичного підходу та спрямовано на вирішення важливих науково-технічних проблем енергетики та транспорту − запобіганню раптовому руйнуванню важливих високотемпературних конструкційних елементів обладнання теплових електростанцій та забезпечення надійної експлуатації осей колісних пар залізничного транспорту.

Авторами досліджено вплив експлуатаційних факторів на міцність і живучість матеріалів та запропоновано методики прогнозування, які враховують статистичний розкид характеристик тріщиностійкості, геометрії тріщин та навантаження.

Отримані результати мають важливе практичне значення, що підтверджено актами впровадження на ВП "Локомотивне депо Тернопіль" та ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО (ВП "Бурштинська ТЕС").

Кількість публікацій: 42, в т.ч.  за тематикою роботи 30 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 51 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 7 та 86 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 9