Ви є тут

Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України

Автор: Новак О.П., д.ф.-м.н., Дяченко М.М., Хелемеля О.В.

Досліджено фундаментальні і прикладні фізичні проблеми, пов’язані з процесами, що відбуваються при взаємодії пучків частинок і речовиною в магнітних полях.

Вперше квантово-польовими методами розглянуто процес проходження швидкого антипротона в електронному газі, знайдено електричну сприйнятливість замагніченого електронного газу з урахуванням анізотропії температури, проаналізовано процес проходження антипротона крізь електронний газ в області великих переданих імпульсів (близькі зіткнення) в рамках першого та другого борнівського наближення, знайдені втрати зарядженої частинки в електронному газі з урахуванням температури електронів.

Виявлено в рамках квантово-польового методу залежності енергетичних втрат зарядженої частинки в замагніченому електронному газі від наступних факторів: температури електронного газу, її анізотропії, зовнішнього магнітного поля, знаку заряду частинки. Важливість отриманих результатів зумовлена потребою в іонних пучках високої якості в експериментах на сучасних прискорювачах. Зокрема, на базі наукового центру GSI (Дармштадт, Німеччина) ведеться побудова нового міжнародного прискорювача для досліджень з антипротонами та іонами FAIR. В рамках даного проекту вперше планується використання електронного охолодження антипротонів на накопичувальному кільці HESR.

Кількість публікацій: 5 статей, 15 тез. Загальна кількість цитувань публікацій складає 25 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 5.