Ви є тут

Оптимізація конструкцій вантажних вагонів


Номер роботи - M 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним університетом інфраструктури та технологій.

Автор: д.т.н. Фомін О.В.

Метою роботи є розроблення інноваційних теоретичних положень, методологічних основ і практичних засобів для поліпшення техніко-економічних показників вантажних вагонів.

На основі теоретичних досліджень і експериментів отримано комплекс багатофакторних математичних залежностей основних показників та параметрів базових елементів несучих систем вантажних вагонів та перспективних їх виконань. Сформовано базові концептуальні засади ідеалістично-спрямованої концепції створення конструкцій вантажних вагонів. Створено наукові основи розроблення варіаційних описань конструктивних виконань вантажних вагонів та їх складових.

Запропоновано структурно-функціональні моделі конструкцій вантажних вагонів та процедуру проведення функціонально-вартісного аналізу (вартісної інженерії) їх систем. Розроблено метод створення конструктивних складових вантажних вагонів як балок рівного спротиву сумарній дії експлуатаційних навантажень.

Розроблені рішення успішно реалізовано в моделях вантажних вагонів 12-9745, 20-9749, 12-9904, 12-9904-01 і не мають аналогів в світі

Результати роботи впроваджено на ПрАТ "ДМЗ", ПАТ "Дніпровагонмаш", ПАТ "КВБЗ", ДП "УкрНДІВ". Економічний ефект від впровадження складає 4 528 тис. грн..

Кількість публікацій: 170, в т.ч. 5 монографій, 3 посібника, 82 статті (9 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 44/6; Google Scholar – 517/16. Отримано 11 патентів України на винахід, 9 патентів України на корисну модель, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.