Ви є тут

Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
1. ТРОХАНЯК Олександра Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2. ТРОХАНЯК Віктор Іванович - кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Авторами вирішено актуальну науково-технологічну проблему підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів шляхом вдосконалення пневмовідцентрової частини пневмовібровідцентрового сепаратора зерна, розробки конструкції та вибору оптимальних параметрів пневмо-шнекового транспортера, а також підвищенню ефективності функціонування гвинтових конвеєрів в екстремальних умовах експлуатації шляхом розроблення та обґрунтування раціональних параметрів запобіжної муфти шнекового робочого органу.

Розроблено методику і проведено експериментальні дослідження нових конструкцій запобіжної муфти для захисту від перевантаження гвинтового конвеєра та пневмо-шнекового транспортера. Спроектовано та виготовлено стенди для дослідження процесу транспортування зернових матеріалів пневмо-шнековим транспортером. Розроблено методику визначення конструктивних і технологічних параметрів пневмомеханічного транспортера в залежності від його продуктивності. Визначено оптимальні конструктивні параметри змінного сопла пневмомеханічного транспортера.

На основі аналітичних та комплексних експериментальних досліджень технічних засобів визначено раціональні конструкційні та режимні параметри зерноочисних машин, параметри робочих органів для очищення зернових матеріалів. Новизна розробок захищена вісьмома деклараційними патентами України на корисні моделі.

Розроблені авторами рекомендації, методики розрахунків і проектування запобіжних муфт для гвинтових конвеєрів та пневмо-шнекових транспортерів рекомендовано до використання на підприємствах різних галузей машинобудування.

За результатами роботи проведено виробничі випробування на ТзОВ "Універст!" ЛТД (м. Тернопіль) гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою, які підтвердили свою працездатність. Окремі результати роботи впроваджено в навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Кількість публікацій: колективна монографія, 49 статей (21 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 103/7, Scopus – 115/8, Google Scholar – 507/13. Отримано 8 патентів України.