Ви є тут

Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Автор: Недибалюк О.А., к.ф.м.н.

Роботу присвячено розробці та дослідженню плазмових систем для плазмового та плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів у синтез-газ. Вперше розроблено нові генератори плазми, які на відміну від відомих розрядів мають режими роботи з малою ерозією електродів, що може бути використано при створенні генераторів плазми з великим ресурсом роботи. Важливим є не тільки генерація нерівноважної плазми, але й можливість впливу на нерівноважність плазми, що дозволить контролювати напрацювання очікуваного кінцевого продукту. Експериментально досліджено вплив факторів на енергетичні параметри плазми. Виявлено ефективні механізми керування рівнем нерівноважності плазми в плазмових системах. Побудовано якісну модель впливу хімічних реакцій на рівень неізотермічності плазми. Реалізовано та досліджено плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводневих палив у синтез-газ. Розроблено комплексну окисно-парову активовану плазмою схему реформування вуглеводнів у синтез-газ. За допомогою синтез-газу, який генерується, можна збільшити ефективність згорання традиційного палива. Потенційними споживачами результатів роботи  можуть бути: енергетика та вугільна промисловість України, теплові електростанції, котельні, сміттєпереробні заводи, комунальні господарства.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 20 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 28, h-індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом.