Ви є тут

Польова електронна емісія: вплив магнітного поля та релятивістських ефектів


Номер роботи - M 41 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом прикладної фізики Національної академії наук України.

Автори:
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Сергій Олександрович (1990 р.н.) – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України.

Метою роботи є побудова релятивістської теорії польової емісії електронів із металів у присутності зовнішнього магнітного поля.

Вперше доведено припущення про незалежність коефіцієнта проходження електроном потенціального бар’єру від магнітного поля паралельного електричному. Передбачено ефект релятивістського стиснення ширини потенціального бар’єру на межі метал-вакуум, який призводить до збільшення величини коефіцієнта проходження потенціального бар’єру.

Отримано аналітичний вираз коефіцієнту проходження потенціального бар’єру, що є справедливим для значень напруженості електричного поля та роботи виходу електрона з металу як для лабораторних параметрів протікання польової емісії, так і для польової емісії з пульсарів.

Пояснено зменшення напруги пробою, що спостерігалось в експериментах як наслідок зростання темнового струму через подовження траєкторій електронів, утворених в міжелектродному проміжку за присутності магнітного поля, паралельного поверхні електродів. Пояснено експериментально отримане зменшення стійкості до пробоїв при наявності зовнішнього магнітного поля, паралельного поверхні електродів у експериментах та надано рекомендації щодо запобігання виникнення пробою шляхом прикладення магнітного поля, більшого за відсікаюче.

Одержані результати можуть бути використані в дослідницьких наукових центрах світу в подальших експериментах з підвищення стійкості прискорюючих структур до вакуумних пробоїв.

Кількість публікацій: 6 статей, 9 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/1, Scopus– 7/2, Google Scholar – 19/3.