Ви є тут

Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України


Номер роботи - P 25 ПОДАНА

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

 

Автори: Ромащенко М.І., Балюк С.А., Бондар О.І., Вергунов В.А., Вожегова Р.А., Жовтоног О.І., Хоружий П.Д., Шатковський А.П.

 

Метою роботи є розробка технологій і технічних засобів ресурсозберігаючого екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки, використання яких створює передумови сталого ведення землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення та сталого забезпечення якісною питною водою сільського населення і сільськогосподарських підприємств. 

Авторами розроблено нормативи якості води для зрошення та сільськогосподарського водопостачання населених пунктів.  обґрунтувано норми водопотреби у зрошенні та аграрному секторі економіці, розроблено ресурсозберігаючі та екологобезпечні технології краплинного зрошення.

 Розроблено ГІС-технології для планування та управління режимами зрошення сільськогосподарських культур, технологій сільськогосподарського водопостачання та водовідведення. Реалізація розробок. ГІС-технологій для планування та управління режимами зрошення впроваджено на загальній площі понад 12 тис.га, розробки в частині сільськогосподарського водопостачання впроваджено у технологіях очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК, на водоочисній станції Кілійського групового водопроводу, станції знезалізнення води в смт Борова Київської області тощо.

На основі результатів досліджень та розробок з краплинного зрошення побудовано та експлуатується понад 12 тис.га систем краплинного зрошення багаторічних (плодових, ягідних, виноградних) насаджень та просапних культур (овоче-баштанні, картопля, кукурудза) в різних регіонах України.

Економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням склав 7,2 млн. грн, технологій краплинного зрошення – 13,3 млн. грн, технологій водопостачання – 5,75 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 26 монографій, 330 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 488 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 патентами України та 2 патентами Росії. За даною тематикою захищено 7 докторських та 39 кандидатських дисертації.