Ви є тут

Розроблення суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів надійного функціювання інфраструктури електронних бізнесів


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 Автори: к.ф.-м.н. Мелащенко А.О.,  к.ф.-м.н. Хом’як О.М.,  к.г.н. Мацібора О.В.

 Метою роботи є застосування суперкомп’ютерних технологій до визначення стійкості систем, просторових даних та інфраструктури електронних бізнесів. Визначено ймовірності функціональної відмови для різних класів систем, кореляційні зв’язки між великими масивами просторово-координованої інформації.

Створено наукові основи методів прискореного моделювання для проведення ймовірнісного аналізу виникнення функціональної відмови для реальних високонадійних технічних систем.

Сформовано базові концептуальні засади застосування суперкомп’ютера у якості «хмарного» сховища даних, що забезпечує найдешевший спосіб розбудови інфраструктури електронних бізнесів як основи розбудови електронного урядування, електронної економіки, електронних закупівель, електронної комерції. Запропоновано розв'язання задачі створення стандартизованої моделі кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів.

Реалізовано тестування швидкодії операцій картографічної алгебри на прикладі аналізу наборів растрових поверхонь.

Кількість публікацій:23, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії,  21 стаття (11 – у зарубіжних виданнях).