Ви є тут

Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів


Номер роботи - M 48 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Донбаською державною машинобудівною академією

Автор: Алієва Л.І., к.т.н., Жбанков Я.Г., к.т.н.

Мета роботи - підвищення техніко-економічних параметрів процесів виробництва великих і прецизійних виробів на базі розвитку наукових основ процесів пластичного деформування та вдосконалення технологічних способів і режимів кування та штампування.

 Створено нові методи розрахунку процесів пластичного деформування металів та сплавів, а саме, метод розрахунку відновлення пластичності металу в паузах при гарячому деформуванні, який дозволяє розраховувати граничне формозмінення заготовки в технологічних процесах штампування та кування із складною кінематичною дією інструмента. Розвинутий метод побудови кривих течії металу за довідковими стандартними механічними характеристиками (межі міцності та межі текучості). Розвинутий метод розрахунку накопичення пошкоджень в металі в процесі холодної пластичної деформації. Адоптований метод розрахунку еволюції мікроструктури металу в процесі гарячої пластичної деформації. Нові методи та схеми кування і штампування, що запропоновані в роботі, пройшли промислову апробацію на ПАТ «НКМЗ», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Фінпрофіль», ПАТ «ДМЗ», ПАТ «АЗОКМ», ВАТ «Русполимет». Впровадження результатів роботи дозволили зменшити металоємність великогабаритної та прецизійної продукції в окремих випадках на 30%, знизити кількість браку при виготовленні виробів типу валів із спеціалізованої карбідної сталі на 25%, підвищити стійкість інструменту до 40%. Сумарний економічний ефект від впровадження у виробництво склав 3220 тис. грн.

Кількість публікацій: 188 статей (45 – у зарубіжних виданнях, 10 - в базі даних Scopus), 1 навчальний посібник, 2 монографії, 1 підручник. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 33 патентами.