Ви є тут

СПИСОК молодих вчених КМ України, яким подовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених в травні 2020 року

Міністерство освіти і науки України

 

Білоцерківський національний аграрний університет

1. Балацький Юрій Олександрович

 

Бердянський державний педагогічний університет

2. Цибуляк Наталя Юріївна

 

Вінницький національний аграрний університет

3. Луцяк Віталій Васильович

 

Вінницький національний технічний університет

4. Васілевський Олександр Миколайович

5. Мокін Олександр Борисович

6. Слабкий Андрій Валентинович

 

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

7. Стьопкін Андрій Вікторович

 

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

8. Яценко Ольга Миколаївна

 

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

9. Козакевич Ігор Аркадійович

10. Тронь Віталій Валерійович

11. Ткачук Вікторія Василівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

12. Лаврова Олена Володимирівна

13. Поднебенна Світлана Костянтинівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

14. Василишин Тарас Васильович

 

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

15. Девіняк Олег Теодозійович

16. Делеган-Кокайко Світлана Василівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

17. Варениченко Світлана Анатоліївна

18. Скиба Маргарита Іванівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

19. Карташова Ольга Григорівна

 

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

20. Манько Альона Миколаївна

 

Державний університет інфраструктури та технологій

21. Голуб Галина Михайлівна

 

Державний університет "Житомирська політехніка"

22. Полчанов Андрій Юрійович

 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

23. Миколенко Світлана Юріївна

 

Дніпровський державний технічний університет

24. Томіна Анна-Марія Вадимівна

25. Часов Дмитро Павлович

 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

26. Авраменко Світлана Ігорівна

27. Саблін Олег Ігорович

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса

28. Марійчак Олександра Юріївна

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

29. Слободянюк Наталя Олександрівна

 

Житомирський національний агроекологічний університет

30. Федонюк Тетяна Павлівна

 

Запорізький національний університет

31. Шарая Анна Анатоліївна

32. Юхименко Артем Ігорович

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

33. Боднар Аліна Олександрівна

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

34. Меньшов Олександр Ігорович

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

35. Киричок Володимир Іванович

 

Київський національний університет технологій та дизайну

36. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

37. Новак Дмитро Сергійович

38. Рубанка Алла Іванівна

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

39. Ченчевой Володимир Віталійович

40. Шлик Сергій Вікторович

 

Луцький національний технічний університет

41. Лорві Ірина Федорівна

42. Поліщук Микола Миколайович

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

43. Начичко Віктор Олексійович

44. Сабадашка Марія Володимирівна

 

Льотна академія Національного авіаційного університету

45. Кузьменко Ольга Степанівна

 

Маріупольський державний університет

46. Смирнова Марія Сергіївна

47. Трофименко Анастасія Вікторівна

 

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

48. Кожушко Андрій Павлович

 

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

49. Жила Семен Сергійович

50. Кондратьєв Андрій Валерійович

51. Павліков Володимир Володимирович

52. Середа Владислав Олександрович

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

53. Білоус Інна Юріївна

54. Васильєв Георгій Степанович

55. Владимирський Ігор Анатолійович

56. Івіцький Ігор Ігорович

57. Палійчук Лілія Сергіївна

 

Національний університет "Запорізька політехніка"

58. Кириченко Юрій Вікторович

59. Петрищев Артем Станіславович

 

Національний університет "Львівська політехніка"

60. Бойко Віталій Володимирович

61. Балабан Оксана Василівна

62. Гумінілович Руслана Ростиславівна

63. Ізонін Іван Вікторович

64. Савчин Ігор Романович

65. Опірський Іван Романович

66. Яковів (Ференс) Марія Василівна

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

67. Білоус Світлана Юріївна

68. Гальчинська Юлія Миколаївна

69. Страшко (Лещенко) Олександра Юріївна

70. Мельник Олексій Олегович

71. Рудень Денис Миколайович

72. Тітова Людмила Леонідівна

 

Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

73. Бобров Максим Миколайович

74. Проскурін Аркадій Юрійович

 

Національний університет харчових технологій

75. Ключко Лілія Вікторівна

76. Красуля Олена Олександрівна

77. Кузьмик Ульяна Геннадіївна

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

78. Тітко Іван Андрійович

 

Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка"

79. Петльований Михайло Володимирович

80. Шустов Олександр Олександрович

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

81. Нікіфоров Олексій Леонідович

82. Сьоміна Юлія Анатоліївна

 

Одеський державний аграрний університет

83. Півень Ольга Тарасівна

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

84. Балакірєва Вікторія Анатоліївна

 

Подільський державний аграрно-технічний університет

85. Горюк Юлія Вікторівна

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

86. Блоха Ярослав Євгенійович

 

Сумський державний університет

87. Резнік Олег Миколайович

88. Черниш Єлізавета Юріївна

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

89. Волинець Ірина Григорівна

90. Замуруєва Оксана Валеріївна

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91. Сєрєбряк Ксенія Ігорівна

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

92. Конончук Олександр Петрович

93. Струтинська Ірина Володимирівна

94. Ясній Володимир Петрович

 

Тернопільський національний економічний університет

95. Грубінко Андрій Васильович

96. Лизун Марія Володимирівна

97. Муравський Володимир Васильович

 

Українська інженерно-педагогічна академія

98. Бровко Костянтин Юрійович

 

Українська академія друкарства

99. Терницький Сергій Вікторович

 

Університет митної справи та фінансів

100. Легеза Євген Олександрович

101. Міщенко Дмитро Анатолійович

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

102. Касабова Катерина Рубенівна

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

103. Роговий Андрій Сергійович

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

104. Остапенко Вікторія Миколаївна

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

105. Калінін Євген Іванович

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

106. Сінна Олена Іванівна

107. Вус Катерина Олександрівна

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

108. Аванесова Ніна Едуардівна

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

109. Галкіна Олена Павлівна

110. Резнік Петро Аркадійович

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

111. Єременко Олександра Сергіївна

 

Херсонська державна морська академія

112. Браїло Микола Володимирович

113. Сапронов Олександр Олександрович

 

Херсонський національний технічний університет

114. Новіков Всеволод Олександрович

115. Новосьолова Олена Сергіївна

 

Хмельницький національний університет

116. Мудраков Віталій Вікторович

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

117. Білик Вікторія Вікторівна

118. Зачосова Наталія Володимирівна

 

Чернігівський національний технологічний університет

119. Хоменко Інна Олександрівна

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

120. Безсонов Євген Миколайович

121. Давиденко Євген Олександрович

122. Сіденко Євген Вікторович

 

Міністерство охорони здоров'я України

 

ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет"

1. Гараздюк Марта Славівна

2. Грозав Аліна Миколаївна

 

ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України"

3. Лисун Дмитро Миколайович

 

ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я"

4. Хартанович Максим Володимирович

 

ДУ "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України"

5. Чепурна Аліна Миколаївна

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

6. Сліпецький Роман Ростиславович

 

Українська медична стоматологічна академія

7. Акімов Олег Євгенович

 

Національна академія медичних наук України

 

ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"

1. Галінський Олексій Олексійович

 

ДУ "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"

2. Черкасов Сергій Євгенович

 

ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

3. Моргульова Варвара Володимирівна

 

ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"

4. Мельник Наталія Андріївна

 

ДУ "Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченко НАМН України"

5. Цвірінько Ірина Романівна

 

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського НАМН України"

6. Курилко Юлія Сергіївна

 

ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України"

7. Сосніна Катерина Олександрівна

 

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

8. Безрученко Сергій Олегович

 

ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"

9. Кудельський Ярослав Едуардович

 

ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

10. Кириченко Роман Михайлович

 

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України"

11. Клімук Богдана Тарасівна

 

Національна академія аграрних наук України

 

Інститут біології тварин НААН

1. Мазур Наталія Петрівна

 

Інститут зрошувального землеробства НААН

2. Лиховид Павло Володимирович

 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

3. Мозговська Ганна Валеріївна

 

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

4. Палій Анатолій Павлович

 

Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

5. Кучер Анатолій Васильович

6. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна

 

Національна академія педагогічних наук України

 

Інститут педагогіки НАПН України

1. Надтока Віктор Олександрович

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2. Дворник Марина Сергіївна

3. Губеладзе Ірина Гурамівна

 

Національна академія правових наук України

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

1. Петришин Олег Олександрович