Ви є тут

Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автор: Клименко Т.Є., к.т.н., Талімонова Н.Л.,  Золотухіна К.І., к.т.н.

Авторами розроблено комплексний технологічний процес забезпечення якості захищеної продукції на етапі офсетного друку з урахуванням взаємного зв’язку між структурними та колірними характеристиками задруковуваних матеріалів і фарб, технологічними режимами та параметрами оригіналу. Обґрунтовано механізм формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками, виявлено та класифіковано фактори впливу на явище перебивання фарби на зворот.

Розроблено математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу та математичну модель, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах. Вдосконалено технологічний процес друкування і закріплення відбитків на підставі науково-обґрунтованих параметрів технологічного середовища друкарського контакту.

 Розроблено технологічні інструкції процесу стабілізації кольоровідтворення за параметрами друкування корегованим технологічним середовищем на задруковуваних поверхнях; програмне забезпечення для визначення параметрів структури поверхні паперу, для визначення фрактальної розмірності та амплітудного коефіцієнта поверхні незадрукованого та задрукованого паперу.

Впроваджено у виробництво на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України та в ТОВ "САЛЮТІС ПРІНТ". Економічний ефект від впровадження розробок становить 645,3 тис. грн.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи 18 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 41 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 29 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 6 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.